GIỚI THIỆU CỰ LẠI CA VIDEO 60 NĂM GĐPT CỰ LẠI Phim chu niên 60 năm Ảnh chu niÊn 60 năm Facebook gia đình Chỉ đường LIÊN HỆ

Gia đình Phật tử Cự Lại sinh hoạt hằng tuần vào tối Chủ nhật, mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Thời gian từ 18 giờ 30 đến 21 giờ.

VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG VU LAN PL.2562
VĂN NGHỆ KỶ NIỆM CHU NIÊN 60 (năm 2017)
VĂN NGHỆ KỶ NIỆM CHU NIÊN 55 (năm 2012)
VĂN NGHỆ KỶ NIỆM CHU NIÊN 50 (năm 2007)
TỔNG HỢP VIDEO TRẠI LỤC HÒA TOÀN QUỐC NĂM 2017 TẠI QUẢNG NGÃI
VIDEO CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIA ĐÌNH
GIAO LƯU SINH HOẠT VỚI GĐPT THIÊN HƯƠNG - TP HUẾ